Konferencja Finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego oraz terminy w działalności deweloperskiej

19 maja 2018, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego


Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polski Związek Firm Deweloperskich mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego oraz terminy w działalności deweloperskiej”, która odbędzie się 19 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić rachunkom otwartym i zamkniętym oraz problematyce przedawnienia roszczeń.

Zważywszy na istotne skutki społeczne, ekonomiczne i prawne działalności deweloperów wydaje się celowym zorganizowanie konferencji naukowej, pozwalającej na zaprezentowanie i przedyskutowanie najistotniejszych problemów związanych ze stosowaniem regulacji prawnych odnoszących się do tematyki konferencji. 

 10.00 - Powitanie uczestników i otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Piotr Stec prof. nadzw. UO oraz radca prawny Konrad Płochocki Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich 

Pierwszy panel- Finansowanie działalności deweloperskiej

Moderator: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska prof.nadzw.UG

10.15- 10.45 dr Patryk Filipiak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zbycie lokali oraz gruntów przez dewelopera w postępowaniu sanacyjnym.

10.45- 11.20 Piotr Zimmerman,  Warunki skutecznego zabezpieczenia praw nabywcy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym dewelopera. Co już zrobiono a co można jeszcze zrobić?

11.20- 11.40 dr Bartłomiej Gliniecki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego- Czy tylko mieszkaniowy rachunek powierniczy może stanowić środek ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę?

11.40-12.00 radca prawny Konrad Płochocki, Aspekty ekonomiczne rachunków powierniczych otwartych i zamkniętych.

12.00-12.15 Dyskusja podczas przerwy kawowej

Drugi panel- Terminy w działalności deweloperskiej

Moderator: dr hab. Aleksander Witosz  prof. nadzw. UE w Katowicach

12.15- 12.45 Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego

Kluczowe kierunki proponowanych ostatnio zmian regulacji normatywnej dotyczącej przedawnienia roszczeń - wybrane zagadnienia.

12.45-13.00 dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarzut przedawnienia jako forma obrony pozwanego

13.00-13.15 dr hab. Piotr Stec prof. nadzw. UO, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego- Znaczenie dawności w prawie cywilnym.

13.15- 13.30 - dr Piotr Gil, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego - Ryzyka związane z nabyciem nieruchomości przez dewelopera- zagadnienia związane z terminami zaskarżania nabycia.

13.30- 14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.00– 15.00 Dalsza dyskusja podczas przerwy.

16.00 – koncert w Ośrodku Kultury Studenckiej.

    

Zgłoszenia i kontakt

Kontakt:
e-mail: deweloperzy [at] uni.opole.pl
dr Piotr Gil
Telefon kontaktowy: 602 448 544
e-mail: gil.poland[at]gmail.com

  • Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza w postaci elektronicznej na adres e-mail: deweloperzy@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018r.

Pobierz formularz zgłoszeniowy